Bộ Bromide ver 2024 [T4/2024]

120.000VND1.650.000VND

  • 1 Box: Gồm 15 pack
  • 1 Pack: 2 Bromide + 1 Clearflie Mini
  • Kích thước: Bromide: Kích thước L (89 x 127mm), Clearfile: khoảng 105 x 148mm
  • Chất liệu: Bromide: Clearfile, Tập tin: PP
  • Phát hành: Tháng 4/2024
Mã: N/A Danh mục: