Card Conan nhựa + Singum Vol.2 [T4/2021]

80.000VND1.050.000VND

  • Hàng Random trong 32 loại card khác nhau
  • Kích thước: 6x9cm
  • 1 túi 2 card + 1 singum
  • 1 Box 16 túi