Card Conan loại Bromide Vol.2 (giấy ảnh) (T10/2023)

68.000VND680.000VND

  • Kích thước: 6.3×8.9cm | Chất liệu: Giấy
  • 1 túi 3 card (random trong 42 mẫu)
  • 1 Box 10 túi (dù mua box cũng không đủ mẫu) 
  • 1 Card (chọn mẫu). Vui lòng ghi SỐ ẢNH vào GHI CHÚ khi đặt (Chọn mẫu hàng về rất trễ hoặc không có hàng)
  • Phát hành: Tháng 10/2023