Card Conan loại Bromide Vol.2 (giấy ảnh) (T11/2022)

95.000VND1.150.000VND

  • Hàng Random hoặc Box 
  • Kích thước: 9.1×5.5cm
  • 1 túi 2 card – 1 Box 12 túi đủ mẫu
  • Box đặc biệt sẽ có thêm Card Hagiwara hoặc Matsuda & nhóm học viện cảnh sát . Hạn chốt Box đặc biệt 1/9.