Bộ sản phẩm Pale Tone vol.3 – A [T3/2022]

135.000VND499.000VND

  • Huy hiệu: 5.6cm (Sản phẩm Random có trường hợp về rất trễ hoặc không có hàng) 
  • Standee: Conan: 12cm – Nhân vật khác: 20cm
  • Móc khóa: 3.7cm×7.1cm | Charm: 1.8cm×5.3cm
  • Bút: 9.5cm
  • Passcase (thẻ sinh viên, thẻ nhân viên, thẻ đựng card visit): 10cm×7.8cm
  • Phát hành: Tháng 3/2022