[Chốt 3/7] Bộ sản phẩm Sau cơn mưa [T9/2022]

150.000VND850.000VND

  • Huy hiệu: 5.6cm, Standee: 18cm, Ly: 9.5cm x 7.5cm
  • Postcard: 1 bộ 5 card – 12.8cm×18.2cm, Bìa hồ sơ A4
  • Tranh treo: H50cm×W15cm, Tranh Acrylic: 12.8cm×18.2cm
  • Khăn mặt: 80cm×34cm, Túi bút Aurora: 16.5cm×24.0cm (túi thay đổi 7 sắc khi nhìn ở góc độ khác)
  • Móc khóa: 5cm, Móc khóa charm: 2.0cm×5.4cm, charm tròn: 3.7cm×4.0cm
  • Khăn tay: 20x20cm, Acrylic Pass Case: 9.0cm×11.0cm