[Ưu đãi] Bộ sản phẩm Tết Nguyên Đán [T4/2022]

150.000VND650.000VND

  • Standee: 12 x 9.8cm 
  • Coin: 4cm (Giá / 5 đồng coin) 
  • Huy hiệu: 5.6cm (Sản phẩm Random có trường hợp về rất trễ hoặc không có hàng) 
  • Móc khóa: khoảng 6cmx4.1cm (Sản phẩm Random có trường hợp về rất trễ hoặc không có hàng) 
  • Khăn tắm: 35.7×84.6cm (2 loại)
  • Phát hành: Tháng 4/2022