Móc PVC Ver. Conan Movie 23 [6cm]

55.000VND75.000VND

Để biết thêm tồn kho vui lòng nhắn tin tại fb.com/shopconanfdcv trước khi đặt hàng. Trường hợp không nhắn tin nếu rơi vào nhân vật không có sẵn phải đợi hàng về 20-30 ngày.

Mã: FDCVS156 Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , ,