[Ưu đãi] Bộ sản phẩm Jump [T2/2022]

125.000VND450.000VND

  • Bìa hồ sơ A4
  • Miếng lót B5
  • Standee: 13.5 x 10cm
  • Tranh: 135×W120mm (Lưu ý: Có 2 mẫu 1 nhân vật, nếu chọn 1 thì sẽ random 1 trong 2 mẫu, nếu mua 2 thì được cả 2 mẫu) 
  • Huy hiệu: 5.6cm (Lưu ý: Có 2 mẫu 1 nhân vật, nếu chọn 1 thì sẽ random 1 trong 2 mẫu, nếu mua 2 thì được cả 2 mẫu) 
  • Móc khóa: khoảng 6-7cm