Bộ sản phẩm Ani-Art Vol.4 [T2/2021]

150.000VND270.000VND

  • Móc khóa: 7.5×5.1cm
  • Bìa hồ sơ A4
  • Tranh nghệ thuật: 13x12cm
  • Vì móc khóa, tranh là sản phẩm random, mua lẻ giá có thể thay đổi tùy nhân vật