Start Deck Detective Conan – Bộ bài Game WSB dành cho người mới [T5/2023]

410.000VND

  • 1 Box gồm:

– 50 Card Game
– 1 Card mạ Vàng hoặc Bạc
– 1 Pack Start Plus: bao gồm 4 card
– Hướng dẫn cách chơi: 1 tờ
– Thảm chơi & poster giấy: 1 tờ