DVD / Blu-ray Conan Movie 24: Viên đạn đỏ [Phát hành: 27/10/2021]

1.450.000VND1.990.000VND

  • 4 bản dưới là 4 bản cơ bản của nhà sản xuất (Click vào từng bản để xem chi tiết). Quà tặng sẽ kèm theo tùy mỗi bản.
  • Ngoài ra cũng sẽ có các bản giới hạn kèm theo goods giới hạn. Giá bản này sẽ tăng một chút tùy goods và tùy nơi bán dành cho những bạn đặt trước ngày phát hành. (Vì là giới hạn nên có trường hợp hết hàng sớm)
  • Hình ảnh các Goods kèm theo (tất cả 22 sản phẩm): https://imgur.com/a/sljS53I
  • Liên hệ Shop nếu bạn muốn mua thêm Goods Giới Hạn.
  • Đặt cọc tối thiểu 50%
  • Quà giới hạn đặt tại FDCV Shop: Lịch treo Conan 2021 (Số lượng giới hạn, có trường hợp hết)