[Đổi F-Xu] Postcard giới hạn từ Movic

1.000VND2.000VND

  • Lưu ý: Hãy sử dụng điểm để đổi (đưa giá trị tổng về 0)
  • Link hướng dẫn: https://imgur.com/a/9QTPEuZ
  • Hãy ghi chú nhân vật khi đổi mục Chọn nhân vật. (Có trường hợp hết nhân vật bạn muốn)
  • Nếu chọn nhân vật Random hình Chibi hoặc lớn
Mã: N/A Danh mục: