[Đổi F-Xu] Huy hiệu Nguyên Tác

1.000VND1.500VND

  • Lưu ý: Hãy sử dụng điểm để đổi (đưa giá trị tổng về 0)
  • Link hướng dẫn: https://imgur.com/a/9QTPEuZ
  • Hãy ghi chú nhân vật khi đổi mục Chọn nhân vật.
Mã: N/A Danh mục: