[Đặt trước, hạn đặt 15/5] Sản phẩm hòa nhạc 2019, 2020, 2021

150.000VND680.000VND

  • Ticket File: 20×19.5cm
  • Bìa hồ sơ A4
  • Lightstick: 21*10.8cm
  • Standee: 5×8.8cm (Conan), 7.2×11.5cm (Akai)
  • 4 size: S, M, L, XL