[Đặc biệt kèm card] Bộ sản phẩm mùa hè Marin [T8/2022]

150.000VND350.000VND

  • Mua trên 600k / tặng 1 card ngẫu nhiên. Trên 1 triệu được chọn nhân vật (số lượng card giới hạn vì thế nếu bạn muốn chắc chắn nhận card vui lòng xác nhận trước với Shop qua facebook hoặc mail trước khi đặt)
  • Bìa hồ sơ A4 | Standee: 12×6cm 
  • Kẹp Acrylic: 6.5cm | Huy hiệu: 5.6cm  | Móc khóa: 6.5cm (Sản phẩm Random có trường hợp về rất trễ hoặc không có hàng) 
  • Phát hành: Tháng 8/2022