[Chốt 9/6] Nước hoa Amuro, Hiromitsu, Taka’aki [T9/2024]

1.460.000VND1.750.000VND

  • Charm là vòng đeo trên cổ chai
  • Sau ngày chốt không thể đặt nữa. Phát hàng: Tháng 9/2023 (nhận tại VN khoảng Tháng 10)
  • Sản phẩm có nhận trả góp 2-3 tháng có phí
  • [Nội dung cơ bản] 50ml Eau de Toilette
    [Thành phần cơ bản] Ethanol, fragrance
    [Loại đá] Crystal glass
Mã: N/A Danh mục: Từ khóa: , ,