Socola Trứng Conan + mô hình

80.000VND

Hạn sử dụng: Cuối Tháng 4/2020

Lớp bên ngoài là Socola, ở giữa là quả trứng đựng mô hình.

*Lưu ý: Tránh cho trẻ em dưới 6 tuổi cầm hay tự ăn vì sẽ rất nguy hiểm nếu mấy bé không biết.

#Conan

Danh mục: