[Chốt 24/5] Hình dán và kẹp tóc ver Movie 25 [T7/2022]

90.000VND220.000VND

  • Sau thời gian chốt có trường hợp không thể mua 
  • Hình dán: H69×W55mm – Kẹp tóc: 3.9cm