[Chốt 20/6] Tranh nguyên tác giới hạn ver Movie 25

1.050.000VND

  • Sau thời gian chốt có trường hợp không có hàng. Sản phẩm đặt qua bưu điện nên giá sản phẩm bao gồm cả phí vận chuyển bưu điện bên Nhật
  • Kích thước: 34.8x26cm 
  • Dự kiến phát hành: T9/2022
  • Sản phẩm có cọc 50%