Bộ sản phẩm Sega Lucky Kuji 2021 ver. Conan Movie 24 [T4/2021]


  • Ảnh tổng hợp sản phẩm: https://imgur.com/a/WtUw2EP
  • Vì là hàng bốc thăm chưa thể báo giá ngay, có thể liên hệ shop đặt nhân vật bạn muốn trước nha.