[Chốt 13/10] Standee và khăn tay Microfiber ver. Học viện cảnh sát [T11/2021]

195.000VND330.000VND

  • Khăn: 20cm x 20cm – Chất liệu: Microfiber (Thông tin về loại vải này: https://bit.ly/3CVTFwt)
  • Standee: 8.5cm×10.5cm