Bộ sản phẩm Sousa Ver. [Update] [T4/2022]

150.000VND250.000VND

  • Hình dán: 14x7cm (Sản phẩm là hàng Box, có trường hợp về rất lâu hoặc không có hàng)
  • Móc khóa:  9×5.5cm (Sản phẩm là hàng Box, có trường hợp về rất lâu hoặc không có hàng)
  • Khăn tay: 20x20cm
  • Clear Holder gấp A4 (mở ra A3)
  • Phát hành: Tháng 4/2022