Bộ sản phẩm Romantic Star Ver Thượng Hải [T3/2023]

125.000VND1.600.000VND

  • Huy hiệu: 6.5cm (Có Random) | Tranh khối Acrylic: 7*10cm (Có Random)
  • Tranh màu: 12*17.3cm (Có Random) | Móc khóa: 5.2*7cm
  • Nam châm: 6*9.5cm (Có Random)
  • Thảm gối: Gối: 35*50cm; Thảm: 100*142cm (Thảm được bỏ trong bao gối) 
  • Miếng nhựa lót giấy / Miếng nhựa kẹp giấy: 22*30.7cm

Lưu ý: Hàng chọn nhân vật vui lòng ghi chú tên nhân vật khi đặt hàng. Đối với hàng chọn nhân vật Có Random giá có thể tăng khi hàng về hoặc không có hàng.