Bộ sản phẩm Pyon [T8/2021]

120.000VND390.000VND

  • Huy hiệu: 5.6cm
  • Bìa: A4
  • Standee: 10×13cm
  • Móc khóa: 80×55cm
  • Móc khóa, huy hiệu là hàng ghép box vì thế thời gian hàng về phụ thuộc vào số đơn ghép.