Bộ sản phẩm Jewel [T1/2024]

90.000VND1.250.000VND

  • Bìa hồ sơ A4 | Miếng lót B5
  • Standee: 16×8cm | Móc khóa SNS: 10x8cm
  • Tranh: 149×120mm | Huy hiệu: 5.6cm | Móc khóa: khoảng 6.5cm 
  • Huy hiệu Photo (có đế dựng): 8×5.5cm
  • Về sản phẩm Postcard: Cứ mỗi 400k bạn có thể mua 1 Postcard Random. 
  • Hạn đóng order 7/11. Sau thời gian này giá có thể tăng