Bộ sản phẩm Glamping 2024

80.000VND750.000VND

  • Acrylic Panel: W148mm×H210mm
  • Bìa hồ sơ: A4
  • Huy hiệu: 5.6cm 
  • Sticker: 12x12cm
  • Lót ly: 8.8cm
  • Photo Card: W54×H86mm