Quà Tháng 5 ~ 7

Qua57

I. Quà Tháng 5~7

– ~ 100k: Ngẫu nhiên Card, Danh thiếp (Không giới hạn)

– 200k~300k: Huy hiệu event 4.4cm (Giới hạn: 1 tài khoản tối đa 8 huy hiệu)

– 400k~500k: Huy hiệu event 5.8cm (Giới hạn: 1 tài khoản tối đa 5 huy hiệu)

– 500k~1000k: Đăng ký đổi quà A (1 tài khoản đổi tối đa 5 lần)

+ Sản phẩm Movie 24: https://imgur.com/a/GGzGkyA

– 1000~: Đăng ký đổi quà B: Gối 35x35cm (shop làm thủ công, not for sale, unofficial) – Giới hạn 3 gối / mỗi nhân vật

+ Gối Haibara
+ Gối Kid
+ Gối Conan

Art gối: https://imgur.com/a/ksKGZro (hình ảnh có chữ nhưng thành phẩm gối sẽ không có chữ)

II. Lưu ý về đăng ký đổi quà:

  • Đối với đăng ký đổi quà A, 1 tài khoản được đổi tối đa 5 lần.
  • Đối với đăng ký đổi quà B, trường hợp vượt số lượng giới hạn, shop sẽ tiến hành bốc thăm. 1 bạn có thể đăng ký đổi quà nhiều lần khi có nhiều đơn đủ điều kiện.
  • Nếu trong đơn hàng có sản phẩm là sản phẩm mua hộ (trên các trang web Nhật do bạn gửi link) sẽ không tính.
  • Các nhân vật trong đăng ký đổi quà B được ưu tiên theo bảng xếp hạng yêu thích tại web shop.
  • Cần điền form bên dưới để đăng ký đổi quà. 
  • Chốt đăng ký đổi quà vào 31/7. Bạn nào chưa kịp điền form cũng không thể bổ sung sau đó.
  • Không cộng gộp khi đăng ký đổi quà

III. Form đăng ký đổi quà: https://forms.gle/kKyLq4zhv8aroFKS9