Quà Đông Xuân 1/2/2023 ~ 30/5/2022

Quathang25

I. Quà Tháng áp dụng từ 1/2/2023 ~ 30/5/2022

♥Đơn COD, Cọc 50%:

 • Đơn từ 50k~399k: Random 1 mẫu card giấy (Không có ảnh mẫu trước)
 • Đơn từ 400k ~ 999k: Random 1 trong 3 mẫu card nhựa Nhóm học viện cảnh sát, Shinichi Ran Conan, Sato Takagi Haibara hoặc 1 Poster Movie 26 (1 tài khoản nhận tối đa 3 lần trong suốt thời gian diễn ra, vì random nên có thể trùng)
 • Đơn từ 1100k: Túi Conan Lovisia (1 tài khoản chỉ nhận tối đa 1 lần trong suốt thời gian diễn ra) 
 • Đơn từ 1600k (Hết quà): Bộ sản phẩm trang điểm mắt Akai Shuuichi hoặc Son Conan hoặc Son Ran (1 tài khoản chỉ nhận tối đa 1 lần trong suốt thời gian diễn ra, được chọn sản phẩm nhưng có trường hợp hết hàng) 

♥Đơn Chuyển khoản trước 100% (Chuyển khoản sau tính như đơn COD):

 • Đơn từ 50k~299k: Random 1 mẫu card giấy (Không có ảnh mẫu trước)
 • Đơn từ 300k ~ 599k: Random 1 trong 3 mẫu card nhựa Nhóm học viện cảnh sát, Shinichi Ran Conan, Sato Takagi Haibara (1 tài khoản nhận tối đa 3 lần trong suốt thời gian diễn ra, vì random nên có thể trùng) 
 • Đơn từ 600k~999k: 1 Poster Movie 26 + 1 card nhựa Poster Movie 26 (1 tài khoản chỉ nhận tối đa 2 lần trong suốt thời gian diễn ra) 
 • Đơn từ 1000k: Túi Conan Lovisia (1 tài khoản chỉ nhận tối đa 1 lần trong suốt thời gian diễn ra) 
 • Đơn từ 1500k (Hết quà): Bộ sản phẩm trang điểm mắt Akai Shuuichi hoặc Son Conan hoặc Son Ran (1 tài khoản chỉ nhận tối đa 1 lần trong suốt thời gian diễn ra, được chọn sản phẩm nhưng có trường hợp hết hàng) 

– Ảnh quà : https://imgur.com/a/HnVCN1B

II. Lưu ý:

 • Không tính gộp quà tặng. Ví dụ mua 1000k chỉ nhận quà của mức 1000k không nhận quà của mức thấp hơn.
 • Vì phần lớn sản phẩm pre-order, có hàng về trước có hàng về sau, vì thế sẽ tính trên tổng hàng nhận tại thời điểm diễn ra event.
 • Quà tặng áp dụng cho các đơn hàng đặt tại web shop và facebook fdcv shop, không áp dụng cho các đơn hàng đặt qua Shopee v..v..
 • Nếu trong đơn hàng có sản phẩm là sản phẩm mua hộ (trên các trang web Nhật do bạn gửi link), combo, event sẽ không tính. 
 • Các sản phẩm quà tặng Card nhựa trên là hàng unofficial, các sản phẩm còn lại là hàng official 
 • Các nhân vật trong đổi quà được ưu tiên theo bảng xếp hạng yêu thích tại web shop.
 • Quà có thể hết trước thời gian dự kiến

 

 

 

 

Bài viết được đăng trong Event.