Game Lucky ~ Combo 101 + 102

A. Game Lucky:  Dành cho bạn mua Combo 101 hoặc 101+102

B. Thể lệ Game: *Thay đổi chơi cá nhân so với thể lệ ban đầu

+ Một câu đố ô chữ xuất hiện lần lượt tại đây và facebook Shop từ 14/2 – 29/2

+ Tùy theo nhân vật Socola trong Combo 101 mà bạn bốc được sẽ có gợi ý sẽ khác nhau. 

+ Tìm từ khóa của ô chữ 

C. Ô chữ: Link điền đáp án Từ Khóa: https://forms.gle/Mc64zs46ipcgy1Hy6

 

 

 

  • Đáp án:

 

D. Phần quà: 

+ Cho bạn giải được từ khóa đầu tiên: Artbook Conan 1994-2015

 

 

+ Cho 5 bạn giải được từ khóa tiếp theo: Đồng Xu khắc hình Conan kỷ niệm 40 năm

+ Cho bạn tham gia giải từ khóa (sai cũng được nhận) : Voucher Shopee giảm 23.000đ

 

Bài viết được đăng trong Game.