Bộ sản phẩm Nobikoro [T3/2022]

110.000VND450.000VND

  • Bìa hồ sơ A4
  • Standee: 8 x 8.5cm 
  • Tranh: 135×W120mm (Sản phẩm Random có trường hợp về rất trễ hoặc không có hàng) 
  • Huy hiệu: 5.6cm (Sản phẩm Random có trường hợp về rất trễ hoặc không có hàng) 
  • Móc khóa: khoảng 6-7cm (Sản phẩm Random có trường hợp về rất trễ hoặc không có hàng) 
  • Phát hành: Tháng 3/2022