Truyện màu Kẻ thi hành Số Không (bìa mới) (bản Tiếng Nhật)

440.000VND

  • 416 trang (toàn bộ nội dung)
  • Tặng kèm 1 sổ tay ver sở cảnh sát (random mẫu)
Danh mục: