Tranh màu Art.7 [T4/2022]

80.000VND190.000VND

  • 135mm×120mm
  • Sản phẩm random, vì thế nếu chọn nhân vật có thể hàng về rất trễ hoặc không có hàng
  • Có tất cả 16 loại, 7 loại có thêm lớp mạ vàng (7 ảnh cuối)