Thẻ Card Conan Itajaga BOX Vol.3 [T9/2024]

30.000VND600.000VND

  • Kích thước: 85×59mm | Chất liệu: Metallic | 30 mẫu
  • 1 túi 1 card + 1 bánh | 1 Box 20 túi (1 Box không đủ mẫu hoặc các card có thể trùng nhau)
  • Phát hành: Tháng 9/2024