Sản phẩm mới từ Crux Ver.Chibi Art [T4/2021]

150.000VND255.000VND

Vì hàng random nên giá có thể thay đổi tuy trường hợp. (Trường hợp ghép đủ bộ giá sẽ không thay đổi)
Kích thước: Huy hiệu: 5.7cm, Standee: 8cm, Bìa hồ sơ A4, tranh màu: khoảng 13cm, miếng lót B5

*Bìa hồ sơ và miếng lót có 2 loại mỗi loại 4 nhân vật như ảnh, chỉ ghi tắt 1 nhân vật xuất hiện trong 2 loại