[Movie 27] Miếng lót, Sticker, móc dây strap

100.000VND195.000VND

  • Kích thước: Miếng lót: B5 ; Sticker A+B: 200×H250mm; Sticker C: 257×H182mm; Móc dây: 3x35cm
  • Phát hành nhiều đợt, tùy thời gian đặt hàng về khác nhau
Mã: N/A Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , ,