[Movie 27] Acrylic Pass Case, Set Móc Khóa, Set bao thư, Clear Poster Mini

130.000VND290.000VND

  • Kích thước: Acrylic Pass Case: 100×62mm, Set 3 Móc Khóa: 6cm
  • Set bao thư: 15 giấy viết + 10 bao thư + sticker, Clear Poster Mini: 420×H297mm
  • Phát hành nhiều đợt, tùy thời gian đặt hàng về khác nhau
Mã: N/A Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , ,