Mô hình teo nhỏ [Bộ 5 cảnh sát: Amuro, Matsuda, Hiromitsu, Date, Hagiwara]

2.850.000VND

  • Hàng không có sẵn
  • Phát hành: 2021
  • Cọc: 30-50%
  • Kích thước: 5cm

Hết hàng

Danh mục: