Mô hình Amuro Ver. Ngồi [14cm]

500.000VND900.000VND

Hàng không có sẵn.

Thời gian hàng về: 20-30 ngày.

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: fb.com/shopconanfdcv

Mã: FDCVS163 Danh mục: Từ khóa: