Ly và túi xách [T4/2021]

620.000VND650.000VND

  • Túi lớn (tặng kèm túi nhỏ) :650×500×100mm – Khi gấp 190×150mm
    Túi nhỏ 150×50×5mm
  • Ly: Khoảng 10cm, chất liệu: Sứ, 360cc