Lịch Conan 2024 (2 phiên bản)

480.000VND520.000VND

  • Hàng không có sẵn
  • Có 2 loại:
  1. Phiên bản Anime : 445×515mm – treo tường – 7 tờ
  2. Phiên bản lịch xé 365 ngày/  366 tờ – A6
  • Giá có thể thay đổi theo thời gian