Lampshade Puzzle – Đèn để bàn Conan Puzzle – 80 mảnh

650.000VND

  • Mảnh: 80
    Kích thước đã hoàn thành: 7x10x10cm
    Pin được sử dụng: CR2032 x 1 (mua riêng)
    Khác: Đế candle
  • Video tham khảo: https://www.yanoman.com/page/token-lampshade.html
Danh mục: Từ khóa: , , , , , ,