Huy hiệu, Standee Chibi ver Sousa [T4/2022]

185.000VND390.000VND

  • Standee: 10x10cm | Nhân vật 5.5cm
  • Huy hiệu: 5.6cm (Sản phẩm là hàng Random có trường hợp về rất trễ hoặc không có hàng)
  • Phát hành: Tháng 4/2022