Huy hiệu Scene Conan, Shinichi, Ran, Haibara, Amuro, Akai, Kid Vol.2 [T4/2024]

600.000VND

  • Kích thước: 56mm / 1 Set 6 Huy hiệu
  • Giá có thể thay đổi tùy thời điểm đặt
  • Phát hành: T4/2024