Huy hiệu Metallic và Mini Standee nhiều nhân vật [T11/2021]

100.000VND1.550.000VND

Kích thước: Standee: 10cm | Huy hiệu: 5.6cm

Hàng bán theo Box, những sản phẩm mua lẻ, ghép box có trường hợp hết hàng hoặc về rất trễ

Box huy hiệu A: Conan, Haibara, Shinichi x Ran, Hattori x Kazuha, Kid, Akai
Box huy hiệu B: Amuro, Matsuda, Morofushi, Hagiwara, Date, Sato x Takagi
Box Standee A: Conan, Haibara, Shinichi, Ran, Hattori, Kazuha, Kid
Box Standee B: Amuro, Matsuda, Morofushi, Hagiwara, Date, Sato, Takagi
Box Standee C: Gin, Vodka, Vermouth, Rye, Bourbon, Sherry, Scotch