Hình dán trang trí Conan kèm kẹo cao su [T4/2023]

35.000VND

  • 1 pack 2 sticker + 2 Gum vị táo (Tổng cộng 36 mẫu) 
  • Kích thước: 5×8.2cm
  • Phát hành: Tháng 4/2023

Còn hàng