Furikake Conan – Gia vị rắc cơm Nhật Bản ver 2022 [T4/2022]

110.000VND

Furikake Conan – Gia vị rắc cơm Nhật Bản
1 túi lớn = 20 túi nhỏ ver 2022 + 1 hình dán ver 2022 (ngẫu nhiên trong 24 mẫu)
Cách sử dụng: Rắc ăn trực tiếp với cơm
Túi màu xanh lá & màu vàng: vị rau & vị trứng
2 túi còn lại vị cá