DVD / Blu-ray Conan Movie 25: Nàng dâu Halloween [Phát hành: 9/11/2022]

1.250.000VND1.690.000VND

  • Sản phẩm gồm 4 bản (Click vào từng bản để xem chi tiết). Quà tặng sẽ kèm theo tùy mỗi bản.
  • Goods đặc biệt khi đặt trước (12 món): https://imgur.com/a/iQX8aIh
  • Goods giới hạn mua kèm theo DVD/ Bluray (7 món) : https://imgur.com/a/2bHCtwl
  • Liên hệ Shop nếu bạn muốn mua thêm Sản phẩm đặt biệt hoặc Goods Giới Hạn. 
  • 1 DVD / Bluray chỉ có thể mua được 1 món trong 19 món
  • Đặt cọc tối thiểu 50%
  • Quà giới hạn đặt tại FDCV Shop: Cặp ly AmuroxKazami, HagiwaraxMatsuda hoặc Sato x Takagi (Số lượng giới hạn, có trường hợp hết)