Conan Fan Book 2024 [T4/2024]

450.000VND

  • Phụ lục:
1. 1 Mô hình xe Heiji Kazuha Conan (?)
2. 1 Bộ bài Tây
3. 1 Poster dài Kid 84x29cm
4. 1 Puzzle
5. 8 clear card
6. 2 Poster chì và màu
7. 2 Card Kid
8. 1 Mặt nạ Kid
9. 1 Mặt nạ Shinichi
Danh mục: