Conan Fan Book 2023 [T4/2023]

(2 đánh giá của khách hàng)

526.000VND

  • Nội dung cuốn sách: 

(1) Nội dung và điểm đáng chú ý trong Movie 26 “Tàu ngầm sắt đen”
(2) Từ điển nhân vật
(3) Chưa rõ
(4) Chưa rõ
(5) Chưa rõ
(6) Danh mục hàng hóa Conan Movie 26 và hướng dẫn lắp ráp mô hình

  • Phụ lục:

(1) Colection File Sticker 20 mẫu
(2) 10 Sticker Hologram
(3) Lắp ráp mô hình giấy Pacific Buoy
(4) Mặt nạt Akai và Amuro
(5) Card 3D
(6) Puzzle
(7) Calender Poster 72.8x50cm

Danh mục: